Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

สถานีพักรถชิฉิคะชุคุ

598 views
You can read this content about 1 minute(s)

สถานีพักรถชิฉิคะชุคุ

cuisine_th /

เมนูยอดนิยม - แกงกะหนี่ทะเลสาบเขื่อนชิฉิคะชุคุ

เขื่อนขิฉิคะชุคุ "เขื่อนแก่นหิน" นั้นมีลักษณะคล้ายชามข้าว ที่นี่มีสินค้าจากในพื้นที่มากมาย และคุณสามารถเลือกซื้อสินค้าในพื้นที่รอบ ๆ ได้ทั้งหมดที่นี่ คุณสามารถแม้กระทั่งลองชิมเมนูยอดนิยมอย่าง แกงกะหรี่ทะเลสาบเขื่อนชิฉิคะชุคุได้ที่สถานีพักรถ

  • 〒989-05378-1 อุวาโนะ, ชิฉิคาชุคุ-มาฉิ, คัตตะ-กุน, จังหวัดมิยากิ 989-0537

  • 10:00~16:00

  • ประมาณ 700 เยน

  • 0104~1230

  • 31 ธันวาคม - 31 มกราคม, 31 มีนาคม

  • 有り

  • เงินสดเท่านั้น

  • 0224-37-2721

  • HomePage Link