Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

เทศกาลคามาคุระ

894 views
You can read this content about 1 minute(s)

เทศกาลคามาคุระ

event_fes_th /

เทศกาลคามาคุระ

ในทุก ๆ ปีงานพื้นเมืองนี้จะถูกจัดแสดงขึ้นในสวนมิฉิโนคุ

  • 〒989-1505นิฮงมัตทสึ-53-9 โอโนะ, คาวาซาคิ-มาฉิ, ชิบาตะ-กุน, จังหวัดมิยากิ 989-1505

  • จากสถานีเซนได 60 นาทีโดยรถบัส 40-45 นาทีโดยแท็กซี่

  • 【เวลาเปิดให้บริการ】9:30~16:00

  • ผู้ใหญ่(อายุ 15 ปีขึ้นไป) 410 เยน เด็ก(เด็กนักเรียนประถม・เด็กนักเรียนมัธยมต้น) 80 เยน ซิลเวอร์(อายุ 65 ปีขึ้นไป) 210 เยน