Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

วัดโทโควจิ

766 views
You can read this content about 1 minute(s)

วัดโทโควจิ

history_culture_th /

ประตูวัดเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของเมือง

โทโควจิเป็นวัดที่ดาเตะ มาซามูเนะ ยูคาริได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้น

  • 〒989-0655จังหวัดมิยากิ คัตตะ-กุน ชิฉิคาชุคุ ดังโนะมาเอะ 2 คนคนนี้เป็นคนที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับวัด ตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์จนไปถึงประวัติศาสตร์ของวัด

  • 50 นาทีจากสถานีชิโรอิชิซาโอะ

  • ไม่มี

  • ฟรี