Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

คังเซนจิ

549 views
You can read this content about 1 minute(s)

คังเซนจิ

history_culture_th /

ในคันนนโดะ มีสัญลักษณ์ศักสิทธิและรูปปั้นของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และภายในวัดหลักก็มีภาพหลากหลายแบบ
อาร์ยาวาโลคิเทสวาร่าเป็นเมืองที่ได้รับการแต่งตังให้เป็นทรัพสินทางวัฒนธรรม

  • 〒989-052919 โอซุกิ, ชิฉิคาชุคุ, คัตตะ -กุน, จังหวัดมิยากิ 989-0529

  • 30 นาทีจากทางแยกยกระดับชิโรอิชิ

  • มักจะเปิดอยู่ตลอด

  • ฟรี