Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

สุสานตระกูลคาทาคุระ

486 views
You can read this content about 1 minute(s)

สุสานตระกูลคาทาคุระ

history_culture_th /

มีรูปปั้น 10 รูปตั้งอยู่

ตระกูลคาทาคุระเป็นมิตรกับตระกูลดาเตะ

  • 〒989-0231จังหวัดมิยากิ ชิโรอิชิ ฟุคุโอคะ ซาโอ้ ภูเขาอะทาโกะ

  • 10-15 นาทีจากสถานีชิโรอิชิ

  • ฟรี