Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

สะพานยามาบิโคทสึริ

576 views
You can read this content about 1 minute(s)

สะพานยามาบิโคทสึริ

nature_th /

คุณสามารถเห็นภูเขาฟุโบวของโทโฮคุได้จากสะพานแขวนแห่งเดียวของโทโฮคุ

สะพานยามาบิโคะทสึริที่อยู่ในพื้นที่โยโคกาวะของชิฉิคะชูคุนั้นมีความยาว 120 เมตระและเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุดในโทโฮคุโดยมีความสูง 20 เมตร คุณสามารถมองเห็นภูเขาฟุโบได้จากบนสะพานนี้ เมื่อคุณมองลงมาจากสะพานคุณสามารถเห็นน้ำที่ใสสะอาดและยอดเขาได้ แล้วก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมภูเขาฟุโบด้วยล่ะ

  • 〒989-0504คามิโนะไดระ, ชิฉิคาชุคุ, คัตตะ -กุน, จังหวัดมิยากิ

  • 40 นาทีจากสถานีชิโรอิชิโดยรถยนต์

  • ไม่มี

  • ฟรี