Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

คากามิชิมิซึ

566 views
You can read this content about 1 minute(s)

คากามิชิมิซึ

nature_th /

ต้นน้ำของแม่น้ำชิโรอิชิ

คากะมิชิมิซึเป็นที่รู้จักกันในฐานะต้นน้ำชิโรอิชิ ที่มาของชื่อนี้นั้นมาจากยุคเอโดะ ในตอนที่ไดเมียวได้ทำการเปลี่ยนชื่อเพราะเมื่อเจ้าหญิงได้เดินผ่านสันเขานี้ เจ้าหญิงได้ใช้ทะเลสาบเป็นกระจกเพื่อที่จะทำการจัดผมของพระองค์ จากเหตุการณ์นี้สามารถบอกได้ว่าน้ำของแม่น้ำชิโรอิชินั้นใสสะอาดและสวยงามเพียงไร แม่น้ำเส้นนี้เป็นที่รักของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีคนมาใช้น้ำจากแม่น้ำเพื่อบ้วนปากเพื่อความเป็นสิริมงคล

  • 40 นาทีจากสถานีชิโรอิชิโดยรถยนต์

  • ฟรี

  • ฟรี