Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

สวนวาคาบายาชิ

566 views
You can read this content about 1 minute(s)

สวนวาคาบายาชิ

nature_th /

มีต้นวิสเทเรีย เทรลิสจำนวนมาก

เดือนพฤษภาคม ช่วงเวลาที่ดอกไม้บานเต็มที่

  • 〒989-0212"จังหวัดมิยากิ ชิโรอิชิ วาคาบายาชิiโอทาคาซาวาโอะมาฉิ 134-1 "

  • 15 นาทีโดยรถยนต์จากสถานีชิโรอิชิ

  • ไม่มี

  • ฟรี

567 views