Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

โทวชิโยวมง

636 views
You can read this content about 1 minute(s)

โทวชิโยวมง

cuisine_th, no-category_th /

ราคาถูกพร้อมกับปริมาณที่มาก

  • 〒นิชิบาระมาเอะ-83-1 โอยะ, โอกาวาระ, ชิบาตะ -กุน, จังหวัดมิยากิ 989-1201

  • 8 นาทีจากสถานีโอกาวาระ

  • 【เวลาเปิดให้บริการ】11:00~11:00 【เวลาอาหารกลางวัน】11:00~14:00 / เปิดจนถึง 22.00 ในวันอาทิตย์.

  • 2000~3000 เยน