Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

ฮิไรคาชิเท็น

538 views
You can read this content about 1 minute(s)

ฮิไรคาชิเท็น

shopping_th /

พวกเขามีของหวานมากมายโดยชนิดของของหวานขึ้นอยู่กับฤดูกาล

ขนมหวานประจำฤดูกาลเช่นซากุระโมจิ ดังโกะ และอื่น ๆ พวกเขายังมาขนมหวานพื้นเมืองอีกหลายอย่าง

  • 〒989-16013 โฉวเมะ-1-10 ฟุนาโอคะฉูโอว, ชิบาตะ, ชิบาตะ -กุน, จังหวัดมิยากิ 989-1601

  • 3 โฉวเมะ-1-10 ฟุนาโอคะฉูโอว, ชิบาตะ, ชิบาตะ -กุน, จังหวัดมิยากิ 989-1601

  • 【เวลาเปิดให้บริการ】8:30~18:30

  • 1000 เยน~2000 เยน

539 views