Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

การแข่งขันการขว้างหิน

628 views
You can read this content about 1 minute(s)

การแข่งขันการขว้างหิน

event_fes_th /

จัดขึ้นในทุก ๆ ปี

ไม่ใช่เพียงคนในท้องที่แต่ มืออาชีพ 100 คนจากทั่วประเทศนั้นได้มารวมกันเพื่องานแข่งขัน "ค้นหาแชมป์การขว้างหิน" นี่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุก ๆ ปี และคนที่ชนะรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 นั้นจะได้รับรางวัล และคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับรางวัลของที่ระลึก

(photo by : http://marumori.jp/blog/2016102723434/)

  • 〒จังหวัดมิยากิ มารุโมริ  แม่น้ำอะบุคุม่าคาโมะ(มารุโมริ ฮาชิโมโตะฝั่งด้านซ้ายบ) 

  • 3 นาทีโดยแท็กซี่จากมารุโมริหรือรถบัสรันรันโก, 15 นาทีโดยการเดินเท้า

  • 【เวลาเปิดให้บริการ】10:00~13:30

  • ค่าเข้าร่วม: 600 เยน (มาพร้อมกับอิโมนิจิรุ และ ข้าวปั้น)/ค่าใช้จ่ายจบระหว่างวันนั้น แต่อย่างไรก็ตาม คุณต้องทำการเข้าร่วม แผนกต่างๆแบ่งดังนี้ 1. เด็กก่อนเข้าเรียน 2. เด็กนักเรียนประถม (ปี 1 ถึง 3) 2 เด็กนักเรียนประถม (ปี 4 ถึง 6) 4 เด็กนักเรียนมัธยมต้นชาย 5 เด็กนักเรียนมัธยมต้นหญิง 6 เด็กนักเรียนมัธยมปลายชาย 7 เด็กนักเรียนมัธยมปลายหญิง 8 ผู้สูงอายุ (อายุ 65~74 ปี) 9 ผู้สูงอายุมาก (อายุ 75 ปีขึ้นไป)แต่ละช่วงอายุมีลำดับชั้นจาก อันดับที่ 1 ถึง 3.ทุกคนได้รับเงินรางวัลสำหรับการเข้าร่วม

  • 1028~1028

  • 有り

  • เงินสด

  • 022-472-2361

  • HomePage Link