Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

โคเคชิคัง (ซาโอ้)

930 views
You can read this content about 1 minute(s)

โคเคชิคัง (ซาโอ้)

history_culture_th /

มิยากิ โคเคชิคัง

โคเคชิคังแห่งนี้เปิดขึ้นในปีโชวะ 59 และตั้งอยู่ที่ตีนเขาของภูเขาซาโอ้ และล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ ที่นี่ทำการขายโคเคชิแบบต่าง ๆ โดยมีการสาธิต การซื้อขาย และมุมสัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ (การลงสีเซรามิค และอื่น ๆ )ให้เลือกใช้บริการ คุณสามารถสร้างโคเคชิของคุณเองได้ที่นี่

มีโคเคชิหลากหลายแบบ

โคเคชิเป็นของเล่นไม้ที่สร้างขึ้นโดยผู้คนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของยามามุระ พวกเขามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับบ่อน้ำพุร้อนและว่ากันว่าพวกเขาเริ่มพัฒนาขึ้นในสมัยเอโดะ ที่นี่มีโคเคชิที่ทำจากโทกัตตะและแม้ว่ากายืนยันทางประวัติศาสตร์ยังไม่เสร็จสิ้นแต่เชื่อว่าเป็นโคเคชิที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และโคเคชินี้มาจากโทกัตตะ ส่วนครึ่งบนของโคเคชิมักจะใหญ่กว่าเสมอ โคเคชิมักจะลูกลงสีผมให้เป็นสีแดงสดใสในทรงบ๊อบพน้อมกับตารูปอัลมอนด์ และมีใบหน้าเหมือนผู้ใหญ่โดยมีจมูกเป็นสัน โคเคชิสามารถมีลวดลายที่แตกต่างกันเช่น ลายบ๊วย ลายซากุระ ลายอิเกตะ ลายโมคุเมะ และลายอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นปกติแล้วจะมี 1-point design อยู่ข้างหลัง อย่างเช่น ลายเข็มใบสน ลายผีเสื้อ หรือลายหมูป่า

  • 〒989-0916จังหวัดมิยากิ คัตตะ-กุน ซาโอ้-มาฉิ โทกัตตะออนเซ็นชินิฉิ อุรายามะตะวันตก 36 บันฉิ 135

  • เวลาเปิด: 9:00~17:00(เข้าได้ถึง:16:30)เวลาลงทะเบียนการลงสี 9:00~11:00/13:00~16:00

  • ■ค่าเข้า・ผู้ใหญ่ 300 เยน ・เด็ก 150 เยน(เด็กนักเรียนประถม / มัธยมต้น)※เด็กทารกเข้าฟรี・กลุ่มของคน 20 คนขึ้นไป …ผู้ใหญ่ 250 เยนเด็ก 120 เยน・กลุ่มของคน 100 ขึ้นไป…ผู้ใหญ่ 200 เยน,เด็ก100 เยน■การสัมผัสประสบการณ์การลงสีโคเคชิ (ต้องการการจอง)・การลงสี 750 เยน・กลุ่มของคน 20 คนขึ้นไป…700 เยน※ การลงสีสามารถจุได้ 200 คน → ประมาณ 1,000 เยน

  • 0104~1228

  • วันหยุดปีใหม่ - 29 ธันวาคม - 3 มกราคม (เข้าได้ถึง 15.00)

  • 有り

  • ค่าเข้า ・เงินสดเท่านั้น (สามารถชำระเงินผ่านบริษัทท่องเที่ยว)

  • 0224-34-2385

  • 0224-34-2300

  • HomePage Link

931 views