Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

ยุริคัง

1088 views
You can read this content about 1 minute(s)

ยุริคัง

history_culture_th /

ตั้งแต่ชั้นที่ 5 คุณสามารถมองเห็นวาตาริได้ทั้ง 360 องศา

อาคารมีรูปร่างเหมือนปราสาท

  • 〒989-2351จังหวัดมิยากิ วาตาริ-กุน, วาตาริ-มาฉิ, 140 นิชิโกะ

  • เดิน 1 นาทีจากสถานีวาตาริ

  • พิพธภัณฑ์ 9:00~16:30, ห้องสมุด 10:00~19:00

  • ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ :บุคคลทั่วไป(200 เยน),กลุ่มของบุคคลทั่วไป(150 เยน, 20 ท่านขึ้นไป),เด็กนักเรียนมัธยมปลาย (100 เยน),กลุ่มของเด็กนักเรียนมัธยมปลาย(70 เยน,20 ท่านขึ้นไป),เด็กนักเรียนประถม(50 เยน),กลุ่มของเด็กนักเรียนประถม(30 เยน,20 ท่านขึ้นไป),ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับการจัดงานแสดงพิเศษ