Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

สวนอิโซซาคิยามะ

539 views
You can read this content about 1 minute(s)

สวนอิโซซาคิยามะ

history_culture_th /

เต็มไปด้วยเกร็ดความรู้

ว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นในยุคเอโดะเพื่อเป็นหอระวังภัยเพื่อสังเกตเรือต่างชาติ หลังจากการก่อสร้างในปี 1646 ว่ากันว่ามีเรือของรัสเซียผ่านไปและทำให้เกิดความโกลาหล

  • 〒989-2111จังหวัดมิยากิ วาตาริ-กุน, ยามาโมโตะ, ซาคาโมโตะ ฮามาโนะยะ 44-1 

  • 10 นาทีจากสถานีซากาโมโตะโดยรถยนต์

  • ไม่มีเวลา

  • ฟรี