Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

วัดโฮเซนจิ - สัมผัสประสบการณ์การนั่งสมาธิแบบนิกายเซ็นใน "วัดที่เปิดกว้าง" ท่ามกลางธรรมชาติ -

895 views
You can read this content about 1 minute(s)

วัดโฮเซนจิ - สัมผัสประสบการณ์การนั่งสมาธิแบบนิกายเซ็นใน "วัดที่เปิดกว้าง" ท่ามกลางธรรมชาติ -

activity_th, history_culture_th /

สัมผัสประสบการณ์การนั่งสมาธิแบบนิกายเซ็นใน "วัดที่เปิดกว้าง" ท่ามกลางธรรมชาติ

วัดโฮเซนจิเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านยามาโมโตะ ภายใต้การดูแลของเจ้าอาวาสหนุ่มวัย 30 ปี ภายใต้คำขวัญ "วัดที่เปิดกว้าง" ทางวัดได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างผู้คนในท้องถิ่นกับผู้คนในท้องถิ่นอื่น ๆ ผู้คนที่เข้ามาในวัดจะลืมความวุ่นวายของโลกภายนอกและตั้งสมาธิไปที่วัดซึ่งจะใช้สำหรับผ่อนคลายจิตใจ
ที่วัดโฮเซนจิ คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การนั่งสมาธิแบบนิกายเซ็นภายในวัดที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติในยามค่ำคืน หลังจากนั่งสมาธิเสร็จก็จะเป็นช่วงเวลาสนทนาทั่วไปกับเจ้าอาวาส คุณสามารถสนทนากันแบบเปิดอกเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพระ, ขั้นตอนของการฝึกตนต่าง ๆ ที่คุณไม่เคยทราบมาก่อนได้ ช่วงเวลาของการสนทนาแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจของวัดโฮเซนจิเช่นกัน

  • 〒989-220553-1 ทาเตะ เขตโคไดระ หมู่บ้านยามาโมโตะ เมืองวาตาริ จังหวัดมิยางิ

  • 14:00-16:00

  • ฟรี

896 views