Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

สวนต้นซากุระ ฮิโทะเมะ ชันโบะซากุระ

1421 views
You can read this content about 1 minute(s)

สวนต้นซากุระ ฮิโทะเมะ ชันโบะซากุระ

nature_th /

สวนต้นซากุระ ฮิโทะเมะ ชันโบะซากุระ

ผู้คนจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่น จะมาชมสวนซากุระ" ฮิโทะเมะ ชันโบะซากุระ"ซึ่งเรียงกันอยู่ทั้งสองข้างของแม่น้ำชิระชิshiraishi มีต้นไม่ซากุระ1,200ต้น ระยะทาง8กม.
ทะกะยะมะ ไคจิโรน เป็นนักธุระกิจที่บริจาคหมู่ต้นซากุระทั้ง1,200ต้นในปี1923และปี1927.ในสวนนี้มีต้นซากุระใหญ่สูงๆถูกคัดเลือกเป็นต้นหนึ่งในต้นซากุระสวย100ต้นของประเทศญี่ปุ่น.มาสวนนี้จะสามารถเห็นต้นซากุระกับเทือกเขาซาโอ ได้

CAT2017 銅賞受賞作品

  • 〒989-1200Ogawara-machi, Shibata-gun

  • JR大河原駅から徒歩5分

สวนต้นซากุระ ฮิโทะเมะ ชันโบะซากุระ
1422 views