Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

ศาลเจ้า อิวานุม่า ทาเคโคม่า อินาริ เคียวโด

1255 views
You can read this content about 1 minute(s)

ศาลเจ้า อิวานุม่า ทาเคโคม่า อินาริ เคียวโด

activity_th /

ศาลเจ้า ทาเคโคม่า อินาริศาลเจ้า ทาเคโคม่า อินาริ

เทพเจ้าสุนัขทั้ง 3 ของญี่ปุ่น โดยเฉพาะการไปไหว้ศาลเจ้าครั้งแรกของปี ในเดือนที่สองของปฏิทินจัทรคติของญี่ปุ่นของทุกปี ตั้งแต่วันแรกของวัว จะมีงานเทศกาลขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นนานถึง 7 วัน โดยในงานเทศกาลตะมีคนจากหลายจังหวัดมาเพื่อไหว้ศาลเจ้าจนแน่นขนัด

ลองยิงธนู

ในปี 842 โอโนะทะคามุระ ผู้ที่โด่งดังจาก บทกวีโอกุระ เรื่อง หนึ่งร้อยทังคะ โดยนักกวี 100 คน ได้เดินทางไปยังทาคาชิโระในชื่อ มุตทสึโนะคามิ ระหว่างโดนทางเขาได้นำ บุนเรย์ของฟุชิมิอินาริแห่งเกียวโต ได้ทำการอธิษฐานและก่อตั้งศาลเจ้า ปู่ทวดของ ดาเตะ มาซามุเนะ หรือ ทาเนะมุเนโคว และไดเมียวคนที่สองของเซ็นได ทาดะมุเนโคว และ องเมียวคนที่ห้า โยชิมุระโคว และคนอื่น ๆ ได้ทำการปกป้อง ประวัติศาสตร์ของตระกูลดาเตะ ว่ากันว่านี่เป็นหนึ่งในสามของเทพเจ้าหมาสุนัขของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเทพเจ้าตนนี้จะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลและการค้า ในหนึ่งปีมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมกว่า 1,600,000 คน

  • 〒1-1 อินาริโฉว, อิวานุม่า-ชิ, จังหวัดมิยากิ 989-2443

  • 18:30-20:30

  • 1000 เยน(รวมเอกสาร)

  • 0101~1231

  • ทุกวันพุธ-เสาร์ (12 กรกฎาคม-26 สิงหาคม)

  • 有り

  • เงินสด

  • 0223-22-2101

  • HomePage Link

1256 views