Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

สัมผัสประสบการณ์การสวดภาวนาที่ศาลเจ้าคานาเฮบิซุยและการทำเส้นโซบะ

1247 views
You can read this content about 1 minute(s)

สัมผัสประสบการณ์การสวดภาวนาที่ศาลเจ้าคานาเฮบิซุยและการทำเส้นโซบะ

activity_th, history_culture_th, no-category_th /

สัมผัสประสบการณ์การทำเส้นโซบะที่ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าของงูและน้ำที่เป็นเทพเจ้าด้านเงินทองและโชคลาภ

ศาลเจ้าคานาเฮบิซุยเป็นที่สถิตของเทพเจ้า "งู" และ "น้ำ" ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านเงินทองและโชคลาภ ภายในศาลเจ้ามีหินลวดลายเป็นงูวางเรียงกัน และมีจำหน่ายเครื่องรางงูซึ่งมีเฉพาะที่ศาลเจ้าคานาเฮบิซุยด้วย

ศาลเจ้าคานาเฮบิซุยนั้น ว่ากันว่าช่างตีดาบในตำนานเมื่อ 1000 ปีก่อนได้เสาะหาน้ำบริสุทธิ์และเข้ามาตีดาบที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ก่อนอื่นให้เราสวดภาวนาและขอพรที่ข้างในศาลเจ้าหลักซึ่งปกติแล้วจะไม่สามารถเข้าไปได้ หลังจากสวดภาวนาแล้วก็ไปลอง "ทำเส้นโซบะ" (ไม่ใช่ตีดาบ) ด้วยน้ำบริสุทธิ์ที่ช่างตีดาบในตำนานเคยนำมาใช้ตีดาบที่บริเวณข้าง ๆ จุดพักผ่อนของผู้ที่มากราบไหว้และเทพแห่งน้ำของศาลเจ้า เราสามารถทานเส้นโซบะที่เราทำขึ้นมาเองใหม่ ๆ ได้ที่บริเวณนั้นเลย

  • 〒989-24647 ซุยชิน เขตมิอิโระโยชิ เมืองอิวะนุมะ จังหวัดมิยางิ

  • 10:00~12:00