Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

ศาลเจ้าซาคาโมโตะ

498 views
You can read this content about 1 minute(s)

ศาลเจ้าซาคาโมโตะ

history_culture_th /

ตั้งอยู่หน้าปราสาทมิโนคุบิ

  • 〒989-2111 ทาเทชิตะ-166 ซาคาโมโตะ,ยามาโมโตะ-โฉว, วาตาริ-กุน, จังหวัดมิยากิ 989-2111

  • 15 นาทีจากทางแยกยกระดับยามาโมโตะ

  • ไม่มี

  • ฟรี