Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

ศาลเจ้าคุมาโนะ

565 views
You can read this content about 1 minute(s)

ศาลเจ้าคุมาโนะ

history_culture_th /

หนึ่งในสามของศาลเจ้าคุมาโนะ เป็นศาลเจ้าที่สำคัญมาก

ชื่อของศาลเจ้าแต่ก่อนนั้นคือ "ศาลเจ้าคุมาโนะ ชินกุ" แต่ภายหลังได้กลายมาเป็นศาลเจ้าหลักจากศาลเจ้าทั้งสามจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "ศาลเจ้าคุมาโนะ" เทพเจ้าที่ถูกบูชา ณ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อว่า "ฮายาทามะโนะ โอโนมิโคโตะ" "อิซานามิ โนมิโคโตะ" "โคโตซาคาโนะ โอโนมิโคโตะ" และ "คุคุริฮิเมะ โนะคามิ" ที่นี่ได้รับเงินบริจาคและของเซ่นไหว้จำนวนมากจากเจ้าเมืองเซ็นไดผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลดาเตะ ในศาลเจ้าหลัก "สถานที่ศักสิทธิ์ด้านใน" มีศาลเจ้าจำนวนมาก ศาลเจ้าแห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแนว "คุมาโมะ ซึคุริ"และได้รับการยอมรับว่าเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยตัวจังหัวด ที่นี่ได้รับการปกป้องรักษาโดยต้องขอบคุณการมีส่วนร่วมในการเต้นคากุระที่งดงามราวกับงานศิลปะ

  • 〒อิวาคุฉิคามิ-51 ทาคาดาเทคุมาโนโดะ, นาโทริ-ชิ, จังหวัดมิยากิ 981-1241

  • 15 นาทีจากทางแยกยกระดับฮิซูมิทางด่วนโทโฮขุ

  • ฟรี