Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

มิซุโทเรคิชิโนะคัง

537 views
You can read this content about 1 minute(s)

มิซุโทเรคิชิโนะคัง

history_culture_th /

พวกเขามีแผนงานหลายอย่าง

ปีนี้พวกเขาได้ทำการจัดแสดงเครื่องเคลือบจากปราสาทคิโนยุฮาระและดาเตะโอคังโดว

 • 〒8-1 อุวาโนะ, ชิฉิคาชุคุ-มาฉิ, คัตตะ-กุน, จังหวัดมิยากิ 989-0537

 • 40 นาทีโดยรถบัสที่ออกจากสถานี 5 นาทีจากสวนสาธารณะเขื่อนชิชิกะชูกุ 30 นาทีจากทางแยกยกระดับความเร็วสูงคุนิมิ

 • เมษายน~พฤศจิกายน:9:30am to 4:30pm ธันวาคม~มีนาคม:10:00am~4:00pm

 • คนทั่วไป 310 เยน(240 เยน) เด็กนักเรียนมัธยมปลาย 200 เยน(160 เยน)เด็กนักเรียนประถมและมัธยมต้น 100เยน(80 เยน) ※( )มีส่วนลดสำหรับกลุ่มที่มา 20 คนขื้นไป.

 • 0422~1130

 • วันจันทร์ ,ช่วงปีใหม่ ・ ทุกวันจันทร์ (ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ วันถัดมาจะปิดให้บริการ) (ยกเว้นสุดสัปดาห์) วันปีใหม่

 • 有り

 • เงินสด

 • 022-437-2739

 • 022-437-2739

 • HomePage Link