Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

สวนอาซาฮิยาม่า

968 views
You can read this content about 1 minute(s)

สวนอาซาฮิยาม่า

nature_th /

คุณสามารถชมธรรมชาติ หมีป่า และพืชนานาพรรณ

  • 〒จังหวัดมิยากิ อิวานุม่า-ชิ,อะราเระ 12 

  • 5 นาทีจากสถานีอิวานุมะโดยรถยนต์

  • ไม่มี

  • ฟรี (สำหรับของได้แก่การใช้พื้นสนาม / สนามเทนนิส และ อื่นๆ, อาจมีค่าใช้จ่ายแยก)

969 views