Miyagi Explorer

จังหวัดมิยากิทางตอนใต้ของคู่มือที่สมบูรณ์แบบ

สมบัติจากเรื่องเล่าพื้นบ้านของโอกาวาระ

631 views
You can read this content about 1 minute(s)

สมบัติจากเรื่องเล่าพื้นบ้านของโอกาวาระ

history_culture_th /

สมบัติจากเรื่องเล่าพื้นบ้านของโอกาวาระ

"สมบัติจากเรื่องเล่าพื้นบ้านของโอกาวาระ" ได้ทำการสะสมสิ่งของหลายอย่างที่บรรพบุรุษใช้ในชีวิตประจำวัน ตอนนี้มีสิ่งของมากกว่า 20,000 ชิ้น ของเหล่านี้คือสิ่งของอย่าง "เสิ้อผ้า/อาหาร/บ้าน", "การผลิต/การใช้ชีวิต", "ความเชื่อ", "การผ่อนคลาย/เกม", "การพัฒนาของมนุษย์", "งานประจำปี", "สงครามและโรงเรียน" ของเหล่านี้ได้ถูกจัดประเภทและสามารถเข้าชมและศึกษาได้ตามอัธยาศัย

  • 〒1-2 ฮิกาชิ, โอกาวาระ-มาฉิ, ชิบาตะ-กุน, จังหวัดมิยากิ 989-1247

  • 1 กม. และ 15 นาทีจากสถานีโอกาวาระ ทางแยกยกระดับชิโรอิชิ ทางด่วนดทโฮขุ 12 นาที

  • ฟรี

  • วันอาทิตย์ ,วันเสาร์ ,วันหยุดราชการ ,ช่วงปีใหม่

  • 有り

  • 022-453-2758

  • HomePage Link